Skip to main content

 

LUDIKA er specialiseret i at arbejde med børn med særlige behov. Vi tilstræber os på at optimere deres fysiske, kognitive, følelsesmæssige og sociale udvikling. Uanset om behovet er stort eller lille, er vores mål at give de optimale betingelser for en vellykket læring og trivsel. Vores praksis er baseret på den nyeste viden indenfor neuropsykologi og neuropædagogik. Vi har særlige kompetencer indenfor kroppen og læring.

 

Vi arbejder inklusivt, hvor familierne integreres i arbejdsplanen. Vi deltager i tværfaglige møder for en effektiv koordinering af handlingsplanerne.

Vi tilbyder jer:

Oplæg og foredrag til skoler og daginstitutioner: Vi tilpasser indholdet af vores oplæg til jeres faglige behov, og vi tilbyder specielt designet programmer for at opnå jeres læringsmål.

Workshops i pædagogiske redskaber: Vores mål er at give jer et stort udvalg af værktøjer og pædagogiske redskaber til at fremme jeres pædagogiske og kliniske indsats.

Aktiviteter for børn: Vi sætter aktiviteter i gang.Vi leger med børnene samtidigt med at vi bidrager med viden bag legen, og hvordan vi gennem leg kan fremme udvikling. Screening og træning - af børnegrupper eller individuel. Se Børn

 

Kurser og moduler:  At lære noget nyt kræver tid og kontinuitet. Vores kurser er designet til at opnå en grundlæggende viden. Kurserne er bygget i moduler der understøtter vores viden indenfor de forskellige udviklingsområder. De kan tages adskilte eller i et sammenhængende forløb. Se Kurser og Foredrag

 

Rådgivning og fagligt tilsyn: Vi tilbyder vejledning og supervision i din pædagogiske praksis. Et effektivt og rettidigt tværfagligt indgreb bidrager til at mindske barnets udfordringer og forhindrer, at de eksisterende vanskeligheder bliver forstærkede. Det medfølger stigning i omkostninger til indsatser for den offentlige sektor eller for forældrene selv.

Kontakt os